mesooo

Dodaci za formiranje i stabilizaciju boje mesnih proizvoda

 

Dodaci, koji se u preradi mesa upotrebljavaju za razvijanje i stabilizaciju boje salamurenog mesa u proizvodnji kobasica, proizvoda od usitnjenog i fino usitnjenog mesa, te u postupcima vlažnog salamurenja mesa.

Osnovni sastojak aditiva je antioksidans na bazi askorbinske kiseline za brze postupke, odnosno natrijeva sol askorbinske kiseline za dugotrajnije postupke.

Askorbinska kiselina svojim reducirajućim djelovanjem utječe na smanjenje nitrita u postupku salamurenja, odnosno osigurava nastanak NO-pigmenta, koji daje poželjnu ružičastu boju salamurenom mesu.

Na bržu, potpuniju i ravnomjerniju razgradnju nitrita utječu i niže pH vrijednosti proizvoda od mesa. Stoga su u recepturu aditiva ugrađene smjesa šećera (monosaharida i disaharida) i prehrambena organska kiselina, koje osiguravaju da u određenoj fazi postupka dođe do pada pH vrijednosti i brže razgradnje nitrita.

 

MIOCOLOR

Dodatak za polutrajne kobasice
Doziranje: 0,5 %  |  12,5 kg
 

MIOCOLOR VS

Dodatak za vlažno salamurenje mesa
Doziranje: 0,5 %  |  12,5 kg