mesooo

Supro program funkcionalnih izolata i koncentrata bjelančevina soje

 

Program: izolati, funkcionalni koncentrati, koncentrati i teksturati na osnovi proteina soje tvrtke The Solae Company.

The Solae Company je multinacionalni proizvođač dodataka, izolata, koncetrata i teksturata baziranih na sojinim proteinima. 

 

SUPRO ® EX 37 IP Non-GM

Izolat za direktnu primjenu na meso
Doziranje: –  |  20 kg
 
 

SUPRO ® 620 IP Non-GM

Izolat za direktnu primjenu na meso
Doziranje: –  |  20 kg
 
 

SUPRO ® 595 IP Non-GM

Izolat za postupke vlažnog salamurenja mesa / injektiranjem, masiranjem
Doziranje: –  |  20 kg
 
 

SUPRO ® 548 IP Non-GM

Izolat za postupke vlažnog salamurenja mesa / injektiranjem, masiranjem
Doziranje: –  |  20 kg
 
 

ALPHA 11 IP

Funkcionalni koncentrat soje
Doziranje: –  |  20 kg
 
 

CENTEX 4040 IP

Sojin teksturat
Doziranje: –  |  20 kg