mesooo

Dodaci za izradu trajnih i brzo fermentiranih kobasica

Trajne kobasice predstavljaju specifičnu grupu proizvoda od mesa, koje se u tehnološkom postupku proizvodnje ne podvrgavaju toplinskoj obradi.

Zadatak aditiva je omogućiti i ubrzati pravilan razvoj korisne mikroflore u toku zrenja i pospješiti i pravilno izvesti postupak dehidratacije, čime završava postupak proizvodnje.

Trajne kobasice se ovisno o tehnološkoj opremljenosti i uvjetima proizvodnje mogu proizvoditi na klasičan (tradicionalan) način, tako da se podvrgnu duljem postupku fermentacije i zrenja (3 do 6 tjedana i više, ovisno o vrsti i promjeru ovitka kobasica) ili postupkom brze fermentacije, uz dodatak sredstava koja ubrzavaju postupke fermentacije.

 

MIOLONG

Dodatak za tradicionalne trajne kobasice i salame
Doziranje: 0,8 – 1,0 %  |  25 kg
 

MIOLONG GDL

Dodatak za brzofermentirane kobasice i salame
Doziranje: 0,7 – 1,0 %  |  25 kg
 

MIOLONG S

Dodatak za izradu trajnih kobasica i salama pri upotrebi starter kultura
Doziranje: 0,5 %  |  25 kg