Pert d.o.o.

  •  Tina Ujevića 11a
  •  51000 Rijeka
  •  Telefon +385/51/569-000
  •  Fax +385/51/582-988
  •  skype: pert.rijeka

  Podaci o društvu sukladno odredbama ZTD-a.