Ulaganje u vezi s Natječajem za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije i Ugovorom o financiranju sklopljenim s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odnosi se na izgradnju vlastite fotonaponske sunčane elektrane snage 335,4 kWp na krovištu postojeće građevine prateći pritom nagib i orijentaciju krovišta.
Iznos potpore za navedeni projekt Agencija je dodijelila iznosi od 949.291,35 HRK.


Lokacija same fotonaponske sunčane elektrane nalazi se na adresi Tina Ujevića 11/a u Rijeci na k.č.br: 1071/1, 1071/47, 1071/48 k.o. Zamet. 
Mikrolokacija projektnog ulaganja se nalazi na području grada Rijeke, naselja Zamet. Zamet obuhvaća površinu od 140,47 ha te prema zadnjem popisu stanovništva broji 9.152 stanovnika. Mikrolokaciju karakterizira izrazito dobro prometna povezanost s obzirom na to kako je udaljena približno 1 kilometar od riječke obilaznice, a samim time i sa spojem autoceste Rijeka-Zagreb, luke Rijeka, zračne luke Krk te željezničkog terminala u Rijeci.

Fotonaponsko polje sustava podijeljeno je u šest grupa po 162 modula i jednu grupu od 60 modula što čini fotonaponsko polje od sveukupno 1.032 fotonaponska modula. Modul koji se koristi je monokristalni modul nazivne snage 325 Wp tip M325PE, proizvođača Viessmann, što čini ukupnu snagu fotonaponskog polja od 335,4 kWp. 

Glavni cilj Društva je povećati vlastite prerađivačke kapacitete u budućem razdoblju. Prepreke koje ograničavaju ostvarenje cilja proizlaze iz značajnog udjela troška električne energije i energetske ovisnosti u poslovnim procesima Društva. Realizacijom ulaganja u fotonaponsku sunčanu elektranu utjecalo bi se na povećanje energetske neovisnosti uz istovremeno značajno smanjenje udjela električne energije u operativnim troškovima. Time će se Društvu osloboditi financijska sredstava za reinvestiranje koja će usmjeriti u ostvarenje glavnog cilja, povećanje prerađivačkih kapaciteta Društva. Uz financijske pozitivne efekte sama investicija pripada u domenu obnovljivih izvora energije te generira efekte pozitivnih eksternalija u vidu smanjenje onečišćenja okoliša i povećanja ekološki prihvatljivih izvora energije.

Kroz realizaciju navedenog projekta Društvo bi značajno utjecalo na povećanje vlastite energetske neovisnosti uz istovremeno smanjenje troškova električne energije. Udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja je > 80% (planirano prema glavnom projektu 84,69%). Kroz navedenu uštedu Društvo bi stvorilo uvjete dodatnog razvoja vlastitih prerađivačkih kapaciteta, dodatnih ulaganja u razvoj higijensko tehničkih uvjeta čime bi u srednjoročnom razdoblju moglo povećati svoj tržišni udio i ostvariti konkurentsku prednost
U poslovnom planu Društvo do 2025. godine planira dodatno zapošljavanje po jednog radnika godišnje, a u periodu od 2026. do 2039. godine po jednog dodatnog zaposlenika svake dvije godine
Radna mjesta za koja će se zapošljavati nova radna snaga su:
    1. Mesar
    2. Pomoćnik mesara
    3. Skladišno – transportni radnik
    4. Vozač
    5. Čistač
    6. Komercijalist