PERT d.o.o. Ilok Hercegovačkih brigada 27, Ilok OIB 42255248046

Trgovački sud u Osijeku, MBS 030031371

Član uprave Alen Tadić, zastupa društvo samostalno i neograničeno

Temeljni kapital: 5.548.000,00 kn

Račun: HR0624880011100100319

2488001-1100100319

BKS BANK d.d. Rijeka

Pravni oblik: d.o.o.

Ostali podaci dostupni su na sudskom registru.

Podružnica br.001 Rijeka

Tina Ujevića 11a, Rijeka